Copyright

Niets wat op deze website staat mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of elektronisch/mechanisch worden overgedragen door middel van fotokopie, opslag of op enige andere manier, zonder daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Hairloxx te hebben gevraagd.

Copyright is van toepassing op alle gepubliceerde logo’s, teksten, foto’s en ontwerpen. Het is ook niet toegestaan om deze op enige wijze te bewerken en/of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U kunt toestemming vragen door een mail te sturen naar info@hairloxx.com.